Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Stallmanual"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Stallmanual


I den här bilagan till uppstallningsavtalet finns information om de regler och rutiner som gäller för dig och din häst när ni står uppstallade hos oss. Det är viktigt att du tar del av dessa och att du håller dig uppdaterad om eventuella förändringar. 

Ur säkerhet och trivselsynpunkt är det en skyldighet att alla följer vår stallmanual.

Som hyresgäst tecknar ni ett uppstallningsavtal, läs igenom kontraktet noga.

Det är viktigt att du själv håller dig informerad om vad som händer i föreningen via informationstavlan och hemsidan.

Fodringar

Så här gör vi på vardagar

Morgon: Vardagar sköter vår personal fodring av hö och kraftfoder på morgon kl 07.00.

Utsläpp i tilldelad rasthage görs av hyresgästen, ofta går man samman i olika grupper för att hjälpas åt med ut- och insläpp. Hyresgästen ombesörjer att ge hästen vatten i hagen.

Lunch: Privatuppstallade ombesörjs att ute fodra lunch till sin egen häst, detta brukar ske genom ett lunchschema. Lunch bör fodras mellan kl 11.30-12.30.

Eftermiddag: Kraftfoder och hö läggs in i privatboxarna av personalen. Skriv på tavlan i respektive privatstall om du har, eller ska ge din häst eftermiddagsmaten själv för att undvika missförstånd.

Insläpp ska ske i rimlig tid och beroende på väder. Ingen häst får lämnas kvar ute själv. Den som tar in näst sista hästen ansvarar för att den sista hästen skyndsamt också kommer in.

Kväll: Sista ridskolegruppen fodrar alla privatuppstallade hästar hö på vardagkvällar. Under vissa perioder då verksamhetens lektioner har andra tider kan de privatuppstallade få hjälpas åt att fodra kvällen. Vid sådana tillfällen kommer information från stallansvarig att anslås vid whiteboardtavlan i nedre stallet.

Så här gör vi på helger

Morgon och kväll: Fodring på helger sker av alla privatuppstallade efter ett rullande schema då man har morgon- och kvällfodringar lördag och söndag. Då fodrar man alla stall med privathästar, ridskolehästar och shettisar. 

På morgonen fodras alla privathästar med hö och ev kraftfoder, kväll endast med hö.

Ridskolehästarna fodras endast med hö morgon och kväll på helger.

Morgonfodring ska vara färdig i alla stall senast kl 08.00 

Kvällsjourerna på helgerna ansvarar för att under sin vecka ha extra koll och städa i fikarum, sadelkammare och foderboxar samt att stallen och ridhuset är släckta och låsta.

Kvällsfodring ska påbörjas tidigast kl 20.00.

Eftermiddagar: Alla ansvarar för att utfodra sin häst själv på eftermiddagar under helgerna.

Strö och foder

Man kan välja att köpa till grovfoder (hö/hösilage beroende på säsong) per månad när man står uppstallad. För stor häst: 12 kg hö/16 kg hösilage. För ponny: 10 kg hö/12 kg hösilage.

Kraftfoder kan köpas per kg. 

All beställning av foder sker via postlådan vid tavlan i stora stallet.

Fyra stycken höpåsar skall finnas samt två hinkar för kraftfoder uppmärkta med boxens nummer. Hinkarna för kraftfodret är färgkodade för de olika målen mat.

För närvarande är färgerna i stora stallet: morgon – rosa och eftermiddag – grön.

I övre stallet är färgerna: morgon - lila och eftermiddag - grön.

Övriga privata hinkar bör hållas till ett minimum och ska för enkelhetens skull placeras i de ordinarie hinkarna för respektive mål. 

Hinkar och höpåsar förvaras i anvisat stängt foderutrymme för att minska risken för olyckor om en häst kommer lös i stallet. Fyllda höpåsar hängs bakom tomma påsar på krokarna för enklast hantering. Inga tomma påsar eller hinkar ska ligga på golven utan hängas eller ställas upp på anvisade platser.

Strö "i rimlig" mängd ingår i stallhyran. Strö ingår ej de månader då kallhyra tillämpas (max 2 månader per kalenerår). Tänk på att vara noggrann när du mockar så att inte ren torv slängs i onödan.

Foderstatslista för varje häst sätts upp på anvisad plats.

Fodersäckar/tunnor förvaras uppmärkta på anvisad plats och i den mån som utrymme ges. Hö förvaras på loftet ovanpå respektive stall. Hyresgästen ansvarar för att städa undan och slänga gammalt hö och i övrigt hålla god ordning vid denna del av loftet. 

Stalljour under röda dagar

  • Ur säkerhetssynpunkt skall det alltid vid ut- och insläpp närvara minst en myndig. 
  • Vid övriga jourer där minderårig är uppsatt krävs målsmans närvaro.
  • Vid specifika tillfällen som t.ex. hög arbetsbelastning, stallar i karantän p.g.a. sjukdom eller liknande förutsätter vi ideella arbetsinsatser med stalljourer vad gällande vardagar.
  • Under sommaren när ordinarie personal har semester hjälps de som står kvar på anläggningen åt att lösa fodringarna. 

Tilläggstjänster

Kan köpas till beroende på bemanning av personal och tidsåtgång, kontakta stallansvarig via postlådan i storastallet. Se hemsidan för aktuella tjänster och priser. Alla tilläggstjänster faktureras i efterhand genom kansliet.

Ordningsregler och skötsel

Det åligger hyresgästen att ombesörja skötsel av privatstall in- och utvändigt enligt följande:

Boxplats

Som hyresgäst så hyr du en stallplats av föreningen och inte en specifik box. Om du som hyresgäst tillåts använda en box som är större än vad som krävs för att uppfylla godkänd standard för hästen/ponnyn, kan du få byta box om behov så uppstår. Detta är för att inte stallet ska komma att stå delvis outhyrt om det finns efterfrågan att stå uppstallad hos oss. Stallansvarig fördelar boxplatserna och har uppgifter på alla boxars mått och för vilken sort ponny/häst respektive box är godkänd för.

Boxen skall märkas upp med kontaktuppgifter till hyresvärden och information om vilken hage hästen vistas i ute. Täckeshängare gäller endast för aktuell utrustning, övrig utrustning förvaras på anvisad plats. Endast uppstallningsvärden har rätt att iordningsställa boxen med inredning såsom krubba, täckeshängare och liknande. Hyresgästen får sätta upp avskärmande skivor mot boxen intill efter godkännande av stallansvarig. Hyresgästen ansvarar för att sköta rengörning av boxväggar, krubba, vattenkopp och liknande.

Hyresgästen är ansvarig att åtgärda de eventuella skador som uppstår i boxen av hyresgästens häst.

Fikarummet

Fikarummet i stora stallet är en plats för alla att ha trevligt och umgås i. Vi hjälps åt att hålla ordning och städa för att ha det fint omkring oss. Var och en diskar efter sig. Ingen hästutrustning får förvaras i fikarummet och om du rengör utrustning i diskhon måste du nogrannt städa efter dig!

Hage

Varje hyresgäst får en tilldelad rasthage utefter tillgång. Vissa hagar är större och därför anpassade för fler än en häst. De som använder dessa hagar godkänner att dela hage med upp till det max antalet hästar som är bestämt. Du som hyresgäst ansvarar för reparation av stängsel och dylikt i din hästs hage. Material för akuta mindre lagningar till staketet finns under bänken i fikarummet i stora stallet. Vid större åtgärder kontakta stallansvarige för uthämtning av material. Personal kan om tid finns hjälpa till med diverse reparationer.

Vid önskemål om byte av hage ska alltid stallansvarige kontaktas.

Mockning                  

Töm skottkärran direkt efter användning och ställ den på logen i nedre stallet eller under skärmtaket vid övre stallet. Som hyresgäst står du med egna mockningsredskap och de ska förvaras på anvisad plats och inte där de är i vägen för andra i stallet.

Stallgång                           

Du tar hänsyn till övriga hästar och människor om du har din häst uppställd på stallgången och du får inte blockera framkomligheten för andra. Hästen får ej lämnas utan tillsyn. Stallgången ska hållas ren och fri, all utrustning till häst och ryttare skall ställas så att de inte är i vägen under tiden du t.ex. rider. Spillning som hamnar på stallgången och på inredningen tas bort/tvättas bort omgående. Efter hovslagarens besök så ansvarar hyresgästen för att allt spill, gamla skor och söm avlägsnas från stallgången. Skräp slängs i soptunnan utanför stallet. Gången skall alltid sopas efter mockning eller skötsel av hästen. 

Spolspiltan                       

Duscha din häst med gott omdöme och spola hästen in mot spolspiltan så att inte det blir vatten ut på stallgången. Städning och sopning är obligatoriskt direkt efter användande. Se till att inte hö eller strö hamnar i brunnen då det kan bli stopp i avloppet. 

Sadelkammare                 

Varje hyresgäst tilldelas utrymme i sadelkammare där endast rid- och körutrustning skall förvaras. I sadelkammaren får inga blöta täcken, benskydd eller liknande förvaras. Övrig utrustning förvaras i personliga skåp eller på anvisad plats. Vi hjälps tillsammans åt att sopa och hålla i ordning i sadelkammaren. Plats för annan övrig utrustning finns normalt sett på höloften och ska förvaras så att den inte stör andra hyresgäster. 

Stallplanen och områden kring ridhus, tält, utebana och hagar

Skall hållas i städat skick samt krattas vid behov. Ta bort spillning och övrigt skräp efter dig och städa alltid efter dig när du lastat i eller ur en transport.

Sopor             

Slängs i sopkärlen utanför stallen.

Tvättmaskin

I ridskolans sadelkammare finns en tvättmaskin. Vill du ha något tvättat lämnar du din tvätt i en namnmärkt påse till personalen som tvättar och hänger upp tvätten på tork. Du ansvarar själv för att plocka ner torr tvätt. För uppstallade kostar det 100 kr/tvätt, övriga medlemmar 150 kr/tvätt. Priset är inklusive tvättmedel.

Övrigt

  • Alla hyresgäster ska, liksom ridskoleryttare och övriga besökare, följa de uppsatta ordnings- och trivselreglerna i stallen.
  • Hyresgästen förväntas arbeta ideellt vid de av föreningen arrangerade arbetsdagarna på anläggningen under året.
  • Vid frågor skall hyresgästen i första hand ta kontakt med ridskolechef eller stallansvarige.
  • Vid uppsägning av boxen genomförs en besiktning av uppstallningsvärden då eventuella återställningar av box eller hage ses över. Kostnader för återställning betalas av hyresgästen. 

Slutord

För att behålla din stallplats skall utöver de regler som redan fastställts i uppstallningsavtalet även åtaganden i den här manualen följas.

Medlemskap i föreningen är obligatoriskt för hyresgästen och vi önskar även att Du representerar klubben ute på tävlingsbanorna. 

Och sist men inte minst: för att vi alla ska trivas är det viktigt att vi respekterar, hjälper och stöttar varandra, oavsett om det gäller människor eller hästar.

Tillsammans skapar vi den fina stämning som vi vill ha!

Inga nyheter är skapade

Vill du börja rida hos oss?

Maila dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart vi har en tid att erbjuda!
Vi erbjuder ridundervisning på olika nivåer:

Ridlekis för barn från 3 år
Nybörjare barn/ungdom
Barn, ungdomar och vuxna med ridvana
Hoppgrupper för Ponny/ Häst
Trimgrupp i dressyr
Fredagsaktivitet (löshoppning m.m) se separata anslag på Facebook 

Kontakta oss
Mail:
 info@sunnerf.se

Fakturafrågor mailas till:
ekonomi@sunnerf.se

Kontakt verksamhetschef:
chef@sunnerf.se

Tillfälligt nedlagd telefontid.
Vid frågor, kontakta oss via mail
så hör vi av oss så snart vi kan!

 

SRF samarbetar med

I samarbete med Hälsokällan i Sunne

                   SUNNE

  

Våra tävlingar 2021

 Se Facebook för datum och TDB för proppar! 

 

Länk till anläggningsskiss

 

Info om våra Pay and Jump

Ge ett bidrag via när du spelar på Svenska Spel via Gräsroten

 

Postadress:
Sunne RF - Ridsport
Häljeby 81
68691 Sunne

Kontakt:
Tel: 0565711267
E-post: info@sunnerf.se